.Naši osnovni dejavnosti, proizvodnja navitih komponent in proizvodnja plastičnih

.delov, potekata sicer povezano, glede na potrebe trga pa tudi popolnoma

.neodvisno. Gre za dve različni tehnologiji, kateri se tudi odvijata v ločenih etažah.


.V navijalnici smo vzpostavili pretežno avtomatizirane proizvodne procese tudi za

.najzahtevnejša navitja in elektromehanske izdelke. Največja je proizvodnja vžigalnih

.tuljav za plinske gorilnike, elektromagnetnih ventilov in varnostnih zapor za

.gospodinjske aparate. Večji del teh proizvodov tržimo v Združenih državah Amerike

.in Zahodni Evropi, na domačem trgu pa vodilnim proizvajalcem gospodinjskih

.aparatov in elektromehanskih elementov.


.V plastikarni izdelujemo vse tuljavnike za lastne potrebe in plastične sestavne dele

.za celotne elektromehanske izdelke. Prav tako pa razne druge plastične izdelke,

.predvsem za potrebe industrije.

.Instaliran imamo centralni dozirni sistem s sušilniki granulata s pomočjo katerega

.načrtujemo še bistveno razširitev kapacitet plastikarne.


.Konstrukcijo in izdelavo orodij poverjamo kooperantu, s katerim v tesnem

.sodelovanju realiziramo projekte od začetnih faz do zagona proizvodnje.