..Začetki delovanja našega podjetja segajo v leto

..1976. Takrat smo kooperacijo s firmo Gorenje

..Velenje razširili v proizvodnjo navitih komponent in

..plastičnih izdelkov.

..Specializirali smo se za proizvodnjo navitij in tuljav

..v velikih serijah za potrebe industrije. Vzporedno

..smo razvijali plastikarno in konstrukcijo ter

..izdelavo .orodij, najprej za lastne izdelke, nato pa

..tudi za .potrebe kupcev. Sčasoma smo v celoti

..realizirali .proizvodnjo zahtevnih plastičnih izdelkov

..ter razvili .avtomatizirano in delno robotizirano

..velikoserijsko .proizvodnjo.


..Konstrukcijo in izdelavo orodij poverjamo

..kooperantu, prav tako tudi izdelavo specifičnih

..plastičnih izdelkov.


..Naši največji kupci so: koncern ITW U.S.A., Gorenje

..Slovenija, Ispracontrol Italija, Fastex Italija,

..Metalflex Slovenija in Saia-Burgess Nemčija.


..Proizvodnjo in vodstvo podjetja smo združili

..na novi lokaciji v Industrijski coni Škofja Loka

..kjer imamo na voljo 1300 m2 uporabne površine.

..Trenutno imamo zaposlenih 16 delavcev.


..Naša vizija je širitev na najzahtevnejše zunanje

..trge in s kakovostnimi izdelki povečevati tržni

..delež, .predvsem v Zahodni Evropi. Vedno smo se

..zavedali .pomena zagotavljanja kakovosti.

...

..Certifikat ISO 9001 smo pridobili v juniju 2006. .

..